چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند ایران ازتاریخ ۱۱ تا ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ در مصلی امام خمینی(ره) تهران برگزار ...
۱۴۰۲/۳/۱۷
۲۴ پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر دنیا  
۱۴۰۱/۹/۱۶
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری دارای یک تفاهم نامه در راستای " برنامه ...
۱۴۰۱/۶/۲۹
معیارها و شاخص های انتخاب نامزد پژوهشگر جوان برجسته  
۱۴۰۱/۵/۲۴
انتخاب و تقدیر از برگزیدگان حوزه پژوهش
۱۴۰۱/۲/۷
انتخاب آقای دکتر قره پتیان به عنوان نویسنده برجسته Featured Author
۱۴۰۱/۲/۷
عملکرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه‌بندی گرین متریک
۱۴۰۱/۲/۷
۱۸ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان پژوهشگران یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۱
۱۴۰۱/۲/۷
Clarivate Analytics Highly Cited Researchers ۲۰۲۱
۱۴۰۱/۲/۷
جایگاه سی و هفتم ریاضیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۱/۲/۷
Microgrids and Methods of Analysis
۱۴۰۱/۲/۷
گزارش استنادی مجلات JCR
۱۴۰۱/۲/۷
چاپ مقاله در یکی از معتبرترین مجلات توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۱/۲/۷
چاپ مقاله پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر در مجله معتبر جهانی مهندسی
۱۴۰۱/۲/۷