انتخاب و تقدیر از برگزیدگان حوزه پژوهش
۱۴۰۱/۲/۷
انتخاب آقای دکتر قره پتیان به عنوان نویسنده برجسته Featured Author
۱۴۰۱/۲/۷
عملکرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه‌بندی گرین متریک
۱۴۰۱/۲/۷
۱۸ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان پژوهشگران یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۱
۱۴۰۱/۲/۷
Clarivate Analytics Highly Cited Researchers ۲۰۲۱
۱۴۰۱/۲/۷
جایگاه سی و هفتم ریاضیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۱/۲/۷
Microgrids and Methods of Analysis
۱۴۰۱/۲/۷
گزارش استنادی مجلات JCR
۱۴۰۱/۲/۷
چاپ مقاله در یکی از معتبرترین مجلات توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۱/۲/۷
چاپ مقاله پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر در مجله معتبر جهانی مهندسی
۱۴۰۱/۲/۷
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
۱۴۰۱/۲/۷
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۱۴۰۱/۲/۷
توافق‌ نامه همکاری فی مابین ستاد توسعه زیست فناوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۱/۲/۷
تغییر فرایند ویرایش مقالات انگلیسی
۱۴۰۱/۲/۷