اداره امور پژوهشی- اخبار
حمایت از طرحهای پژوهشی توسط صندوق حمایت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/14 | 
بنیاد ملی علم ایران (صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور) به عنوان نهاد ملی حمایت از پژوهش و فناوری کشور بنا دارد تا از این پس در دو نوبت برخی اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی که پاسخگوی نیازهای کشور باشد در قالب فراخوان عمومی مورد حمایت قرار دهد. این اولویت ها توسط کارگروه های تخصصی بنیاد که عبارتنداز الف) علوم پایه و علوم زیستی، ب) فنی و مهندسی، ج) علوم انسانی، اجتماعی و هنر، د) کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی استخراج شده است. این اولویت ها با دو رویکرد شامل نیازهای ضروری کشور و جریان های علمی روز جهان تدوین شده است. هدف از این فراخوان توسط کارگروه ها، جهت دهی علمی و حمایت ویژه از اندیشمندان و محققان برجسته کشور برای ورود به تحقیقات در این عرصه ها می باشد. در این راستا میزان حمایت از طرح های ارسالی در زمینه اولویت های ذکر شده در این فراخوان تا سقف سه برابر شرایط عادی طرح ها در نظر گرفته شده است. بدیهی است این سقف حمایت، پس از داوری و ارزیابی تخصصی و تعهد بروندادهای اثربخش علمی و فناوری، تخصیص خواهد یافت. در هر کارگروه فوق تعداد محدودی اولویت و زیر اولویت پژوهشی مشخص شده است.
متقاضیان می توانند نسبت به ارسال طرح خود تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ از طریق سامانه کایپر به آدرس Rtms.insf.org اقدام نمایند. برای بالا بردن امکان پذیرش طرح ارسالی به توصیه های ذیل توجه شود:

 -    تخصص مجری و متقاضی اصلی طرح در راستای اولویت پژوهشی
 -    استفاده از تخصص های متنوع و مرتبط با اولویت پژوهشی
 -    استفاده از همکاری های بین دانشگاهی هدفمند و موثر
 -    استفاده از همکاری بین المللی هدفمند و موثر
 -    در صورت وجود نهاد بهره بردار و تولیدکننده و متقاضی تجاری سازی محصول در جامعه و یا صنعت، امتیاز ویژه تعلق می گیرد.


فراخوان اول کارگروههای تخصصی بنیاد ملی علم ایران
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5080.14722.fa.html
برگشت به اصل مطلب