اداره امور پژوهشی- اخبار
۲۴ پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر دنیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/16 | 
به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ،۸۴۰ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد دنیا قرار گرفتند.

اسامی پژوهشگران پراستناد یک درصد دنیا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5080.13133.fa.html
برگشت به اصل مطلب