اداره امور پژوهشی- اخبار
انتخاب و تقدیر از برگزیدگان حوزه پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 
دانشگاه مطابق معمول در هفته ملی پژوهش و فناوری در آذر ماه سال ۱۴۰۰ جشنواره پژوهش وفناوری را برگزار نمود. یکی از موارد مطرح در این جشنواره، انتخاب و تقدیر از برگزیدگان حوزه پژوهش می باشد.
برگزیدگان حوزه پژوهش
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5080.11420.fa.html
برگشت به اصل مطلب