اداره امور پژوهشی- اخبار
عملکرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه‌بندی گرین متریک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 

دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اطلاع می‌رساند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کسب ۵۷۲۵ امتیاز در رتبه ۴۵۲ جهان و ۱۴ کشور در نتایح نظام رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی گرین متریک در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت. گفتنی است، دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به صعود بیش از ۱۰۰ پله‌ای نسبت به سال گذشته و کسب نزدیک به ۱۰۰۰ امتیاز بیشتر از سال گذشته در این رتبه‌بندی شده است. مقایسه رتبه‌ی داخلی و جهانی دانشگاه امیرکبیر با سال گذشته در شکل (۱) آمده است:


شکل (۱) بهبود رتبه دانشگاه در رتبه‌بندی گرین متریک سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰
 رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی گرین‌ متریک توسط دانشگاه دولتی اندونزی انجام می‌شود. این رتبه‌‌بندی با هدف ارائه‌ی چشم‌اندازی جامع از شرایط و سیاست‌های مرتبط با محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۰ آغاز شده است و از شش شاخص کلیدی “محیط زیست و زیرساخت”، “انرژی و تغییرات اقلیمی”، “مدیریت پسماند”، “آب”، “حمل و نقل” و “آموزش” برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها استفاده می‌کند. در سال ۲۰۲۱، ۹۵۶ دانشگاه از سراسر جهان و ۴۲ دانشگاه از ایران در این رتبه‌بندی شرکت کردند. شکل (۲) خلاصه‌ی عملکرد دانشگاه امیرکبیر طی ۵ سال گذشته را نشان می‌دهد:


شکل (۲) خلاصه عملکرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه‌بندی گرین متریک از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5080.11418.fa.html
برگشت به اصل مطلب