اداره امور پژوهشی- اخبار
۱۸ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان پژوهشگران یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) هرساله بر اساس داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS و با روش‌شناسی پیشرفته علم‌سنجی به شناسایی اساتید یک درصد برتر ایرانی می‌پردازد. ۴ شاخص مورد استفاده جهت شناسایی اساتید “نسبت تعداد کل استنادات به مقالات استنادکننده”، “تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله”، “متوسط درصد خوداستنادی پژوهشگر” و “نسبت تعداد کل استنادات (بدون خوداستنادی) به مقالات استنادکننده (بدون خوداستنادی)” و در بازه زمانی ۱۰ ساله است. هجده پژوهشگر ذیل جزو اساتید پراستناد و یک درصد برتر هستند که در مقایسه با سال گذشته، چهار نفر افزایش یافته است.
 
ردیف نام دانشکده
۱ گئورک بابامالک قره‌پتیان مهندسی برق
۲ سید محمدتقی فاطمی‌قمی مهندسی صنایع
۳ بهروز وحیدی مهندسی برق
۴ مجتبی آقامیرسلیم مهندسی برق
۵ محمدرضا حاج‌محمدی مهندسی مکانیک
۶ سیدحسین حسینیان مهندسی برق
۷ محمدرضا میبدی مهندسی کامپیوتر
۸ مجید منتظر مهندسی نساجی
۹ مهرداد عابدی مهندسی برق
۱۰ مصطفی عباس‌زاده ریاضی و علوم کامپیوتر
۱۱ محمدحسین فاضل‌زرندی مهندسی صنایع
۱۲ محمد محمدی‌اقدم مهندسی مکانیک
۱۳ فریدون مقدس‌نژاد مهندسی عمران و محیط زیست
۱۴ حیدرعلی طالبی مهندسی برق
۱۵ مصطفی کشاورز مروجی مهندسی شیمی
۱۶ نگار اشعری آستانی فیزیک و مهندسی انرژی
۱۷ محمدرضا اسلامی مهندسی مکانیک
۱۸ مهدی دهقان ریاضی و علوم کامپیوتر
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5080.11417.fa.html
برگشت به اصل مطلب