اداره امور پژوهشی- اخبار
Clarivate Analytics Highly Cited Researchers ۲۰۲۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 

فهرست دانشمندان پراستناد جهانی هرساله توسط موسسه کلریویت انلتیکس بر اساس عملکرد پژوهشی پژوهشگران سراسر جهان در یک یا چند حوزه از ۲۱ حوزه موضوعی شاخص‌های اساسی علم (ESI) انتخاب می‌شوند. در گزارش سال ۲۰۲۱، از میان ۶۶۰۲ نویسنده پراستناد جهانی، هجده پژوهشگر از کشور ایران (۱۵ پژوهشگر با وابستگی سازمانی اول از ایران) در بین پراستنادترین دنیا قرار گرفتند.

دکتر مهدی دهقان و دکتر مصطفی عباس‌زاده از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه ریاضیات انتخاب شده‌اند. شایان ذکر است که دکتر مهدی دهقان هرساله در فهرست اساتید پراستناد جهانی حضور داشته‌اند. دکتر مصطفی عباس‌زاده از محققان جوان دانشگاه برای اولین بار در این فهرست حضور یافته‌اند. این اساتید به عنوان پیشگامان واقعی حوزه ریاضیات در دنیا در دهه اخیر شناخته می‎شوند.

 
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5080.11416.fa.html
برگشت به اصل مطلب