قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم

با توجه به امکان ویرایش گرامری متون انگلیسی از طریق پایگاههای معتبر ithenticate و  Grammarly با استفاده از کتابخانه دیجیتال به ادرس dps.aut.ac.ir به اطلاع می رساند حوزه اداره پژوهشی دانشگاه از پذیرش مقالات جهت ویرایش معذور می باشد.
اساتید می توانند از امکانات کتابخانه دیجیتال در داخل یا خارج از دانشگاه از طریق VPN بهره مند گردند

dps.aut.ac.ir