اداره امور پژوهشی- فرصت مطالعاتی کوتاه مدت
فرصت مطالعاتی کوتاه مدت اعضای هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به منظور افزایش فعالیت های بین المللی اعضای هیأت علمی، تحقیقات در افق برنامه های سال های آتی و بروز نمودن اطلاعات، بهبود بهره وری علمی، استفاده بهینه از اوقات تابستان و نیز در جهت ارتقاء کاربردی و هدفمندی پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه  ،فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت تعریف و براساس این رویه به واجدین شرایط اعطاء خواهد شد.

آئین‌نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت اعضاء هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


فرمهای اخذ مجوز از وزارت علوم

جهت اخذ مجوز هیأت ۵ نفره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرم‌های زیر تکمیل و به صورت فایل word به مدیریت امور پژوهشی ارسال شود.
فرم درخواست
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5076.11395.fa.html
برگشت به اصل مطلب