اداره امور پژوهشی- همایش‌های نامعتبر و کم اعتبار
همایش‌های نامعتبر، جعلی و کم‌اعتبار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

همایش‌های نامعتبر، جعلی و کم‌اعتبار

 
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور پژوهشی:
http://aut.ac.ir/find-44.5061.11386.fa.html
برگشت به اصل مطلب