۲۴ پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر دنیا

 | تاریخ ارسال: 1401/9/16 | 
به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ،۸۴۰ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد دنیا قرار گرفتند.

اسامی پژوهشگران پراستناد یک درصد دنیا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر