انتخاب و تقدیر از برگزیدگان حوزه پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 
دانشگاه مطابق معمول در هفته ملی پژوهش و فناوری در آذر ماه سال ۱۴۰۰ جشنواره پژوهش وفناوری را برگزار نمود. یکی از موارد مطرح در این جشنواره، انتخاب و تقدیر از برگزیدگان حوزه پژوهش می باشد.
برگزیدگان حوزه پژوهش