افراد خانم دکتر منصوره سلیمانی
مدیر اداره امور پژوهشی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی


 
 
 
خانم مریم قزلجه
مسئول دفتر
شماره تماس: ۶۶۴۶۰۹۹۹


  - انجام مکاتبات مربوط به حوزه پژوهشی
  - تنظیم برنامه‌ها و قرار ملاقات‌ها
  - پاسخگویی به ارباب رجوع
  - توزیع و ارجاع نامه ها

 

 
خانم مهندس مرضیه بعیدفر
معاون مدیر
شماره تماس: ۶۶۴۰۶۵۹۱

   - امور پژوهشی پسادکترا، اعتبار جامع اساتید، پروژه برتر دانشجویی، حمایت‌های پژوهشی از پروژه‌‌های دانشجویی
   - نماینده دانشگاه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
   - نماینده دانشگاه در تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
   - امور مربوط به بنیاد نخبگان
   - امور مربوط به انتخاب استاد نمونه کشوری در دانشگاه

 
 
 

خانم فاطمه سپهرمنش
کارشناس مسئول
شماره تماس: ۶۴۵۴۵۴۴۳


   - تحلیل و طراحی فرایندهای مدیریت امور پژوهشی
   - توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری تحت سامانه‌ مدیریت فرایندهای دانشگاه
 

 
خانم آزاده جعفرپور
کارشناس مسئول امور پژوهشی
شماره تماس: ۶۶۴۱۴۹۹۹


  - امور مربوط به اخذ مجوز جهت برگزاری کنفرانس‌های داخل دانشگاه
  - امور مربوط به فرصت مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدت اعضاء هیأت علمی
  - امور مربوط به فرصت مطالعاتی داخل و خارج دانشجویان دکتری
  - امور مربوط به سفرهای کنفرانسی اعضاء هیأت علمی و سفرهای علمی پژوهشی و تأیید مقالات مربوطه در پرتال پژوهشی
  
 
 

 
خانم هما ارشدی
کارشناس علم‌سنجی
شماره تماس: ۶۴۵۴۵۴۴۷

 
  - فعالیت‌های علم‌سنجی شامل ارزیابی اساتید، گروه‌ها، دانشکده‌ها
  - ارائه گزارش‌های دوره‌ای از تولیدات دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس شاخص‌های مختلف علم‌سنجی
  - جمع آوری، پیگیری و تکمیل آمار رتبه‌بندی‌های ISC، وزارت علوم و سایر رتبه‌بندی‌های داخلی
  - اعتبارسنجی محمل‌های انتشاراتی؛ مقایسه رتبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در برخی شاخص های علم‌سنجی با سایر دانشگاه‌های صنعتی مهم کشور و جهان در پایگاه‌های استنادی و نظام‌های رتبه‌بندی جهانی
  - تهیه و اطلاع‌رسانی راهنماها و مباحث جدید در حوزه علم‌سنجی
  - اطلاع‌رسانی مقالات برتر، داغ و جبهه تحقیق
 
 
 
آقای علیرضا واشقانی فراهانی
کارشناس پژوهش
شماره تماس: ۶۴۵۴۵۷۲۰

 
  - تهیه گزارشات آماری و تحلیلی در حوزه علم‌سنجی
  - تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و گزارشات اداری در حوزه امور پژوهشی و امور محوله
  - امور پذیرش و صدور گواهی پژوهشگران پسا دکتری
  - گزارش های آمار عملکرد مدیریت امور پژوهشی
  - روزآمد سازی پرتال طرح های پژوهشی 
  - روزآمد سازی پرتال نشریات علمی دانشگاه  
  - روزآمد سازی پروفایل علمی اعضاء هیات علمی در پایگاه های علمی
 
 
 

خانم نیره مرزبان
کارشناس مسئول
شماره تماس: -
۶۶۴۰۶۵۹۱- ۶۴۵۴۵۴۳۲
 
  - بررسی و اعتبارسنجی مقالات و کتب و تأیید در پرتال پژوهشی
 
 
  
 

خانم سمیه آقارضالو
کارشناس پژوهش
شماره تماس:
۶۴۵۴۵۷۱۱
 
  - امور مربوط به اعتبار جامع اساتید