جزئیات فعالیت‌های بخش علم‌سنجی به شرح ذیل می‌باشد:

 1. کلیه فعالیت‌های علم‌سنجی شامل ارزیابی اساتید، گروه‌ها، دانشکده‌ها ، ارائه گزارش‌های هفتگی، ماهانه و سالانه از مقالات و استنادهای تولیدات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛
 2. مقایسه رتبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در برخی شاخص های علم‌سنجی با سایر دانشگاه‌های صنعتی مهم کشور و جهان در پایگاه‌های استنادی و نظام‌های رتبه‌بندی جهانی؛
 3. گزارش وضعیت رتبه‌بندی دانشگاه در نظام‌های رتبه بندی‌های ملی و بین‌المللی همچون QS, Times و…
 4. جمع آوری، پیگیری و تکمیل آمار رتبه‌بندی‌های داخلی ISC، وزارت علوم و سایر رتبه‌بندی‌های داخلی؛
 5. جمع‌آوری، پیگیری و تکمیل آمار مقالات و سایر شاخص‌های علم سنجی (برنامه راهبردی، کارنامه پژوهشی و …)؛
 6. ارائه گزارش‌های منظم از فعالیت‌های پژوهشی هر یک از دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی؛
 7. ارائه گزارش ضریب تأثیر (IF) و میانگین ضریب تأثیر (MIF) مجلات از پایگاه Clarivate Analytics (WOS) ؛
 8. ارائه گزارش دانشگاه‌ها و مؤسسات ملی و بین‌المللی مشارکت‌کننده با دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛
 9. معرفی اعضاء هیئت علمی حائز بالاترین شاخص‌های علم سنجی مانند تعداد استنادات، مقالات داغ و پراستناد و مقالات ریسرچ فرانت، H-Index و …در پایگاه‌های Clarivate Analytics (WOS)  و Scopus ؛
 10. ارائه آخرین اخبار، موفقیت‌ها و کسب عناوین پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مجامع علمی ملی و بین‌المللی؛
 11. اطلاع رسانی فهرست مجلات معتبر و نامعتبر و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و ISC؛
 12. ارائه فهرست مجلات معتبر بین‌المللی در پایگاه‌های اطلاعاتی Clarivate Analytics (WOS)  و Scopus؛
 13. ارائه و معرفی فهرست همایش‌های ملی و بین المللی معتبر؛
 14. پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان و همکاران پژوهشی در چگونگی جستجوی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی و مباحث علم‌سنجی…
 15. برگزاری کلاس و کارگاه برای دانشجویان و همکاران پژوهشی به صورت دوره‌ای در مباحث مختلف علم‌سنجی.