خانه2020-05-18T09:28:37+00:00

آخرین اخبار

صفحه اخبار

مسئوليت سامان بخشيدن به نيروهاي پژوهشي دانشگاه، اعم از اعضاي هيأت علمي و دانشجويان، تدارك، پشتيباني، و نظارت بر فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه بر عهده اداره كل امور پژوهشي است. اين اداره با توجه به انگيزه‌هاي نيروهاي پژوهشي و زمينه‌هاي فراهم شده توسط رويه های آموزشي، مالي و اداري، فعاليت‌هاي پژوهشي را در قالب طرح اعتبار پژوهشي اعضاء هيأت علمي، دوره پسادكتري، طرحهاي پژوهشي ، پروژه‌هاي دانشجويي در مقاطع مختلف تحصيلي، نظارت بر خدمات رساني آزمايشگاههاي پژوهشي دانشكده‌ها و تشويق انتشارات علمي قانونمند نموده و مورد حمايت قرار مي‌دهد. لذا وظايف عمده اين اداره كل را مي‌توان به صورت زير خلاصه نمود:
1- جمع آوري، ساماندهي و ارائه اطلاعات فعاليت‌هاي مختلف پژوهشي دانشگاه
2- تدوين و بازنگري مقررات و اجراي كامل طرح اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت علمي
3- اجراي دوره پژوهشي پسادكتري از پذيرش داوطلب تا اتمام دوره و صدور گواهی
4- تنظيم قرارداد، نظارت بر اجرا و تأييد انجام كار طرح‌هاي پژوهشي
5- حمايت از اجراي پروژه‌هاي دانشجويي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه
6- نظارت بر خدمات رساني و بررسي وضعيت تجهيزاتي آزمايشگاههاي پژوهشي دانشكده‌ها
7- تدوين و اجراي مقررات لازم جهت تشويق انتشار كتاب و مقالات علمي توسط اعضاء هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه

در راستاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي جهت ارزيابي كمي و كيفي فعاليتهاي علمي و پژوهشي اساتيد، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه طرح اعتبار پژوهشي اعضاء هيأت علمي را در سال 1381 ارائه و اجرا نمود. اين طرح به دنبال تشكيل كميسيونهاي مختلف و برگزاري جلسات متعدد بحث و تبادل نظر پيرامون چگونگي امتيازبندي و محاسبه اعتبار پژوهشي سرانجام در تاريخ 13/11/81 توسط شوراي پژوهشي دانشگاه به تصويب رسيد. اهداف تعيين شده جهت طرح اعتبار پژوهشي (گرنت)،گسترش و توسعه كمي و كيفي پژوهش، ارتقاء سطح علمی، اعتبارسنجي و ايجاد انگيزه و رقابت سالم در بين اعضاي هيأت علمي مي‌باشد.

ورود به سامانه

توسعه دانش و فناوری مستلزم سرمایه‌گذاری در حوزه انسانی است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر که دانشگاهی پژوهش‌محور است، برای توسعه و تکمیل زیر ساخت‌های پژوهش و فناوری در کشور، دوره پسادکترا را برای داوطلبان با شرایط ویژه با هدایت و راهنمایی یکی از اعضای هیأت علمی دارای شرایط خاص، اجرا می‌نماید تا با استفاده از توانائی‌ها و تجربیات پژوهشی موجود در دانشگاه به پژوهش‌های اولویت‌دار و یا تقاضا محور، پرداخته شود. برای انتخاب، هدایت و ارزیابی این پژوهشگران، آیین‌نامه دوره پسا‌دکترا تدوين شده است.‌

معرفی صندوق حمایت از پژوهشگران پسا دکترا

دانلود فایل PDF

گرچه به علت وجود محدوديت‌ها و فقدان تسهيلات لازم و کافی، نمی‌توان تعداد کتاب‌ها و مقالات منتشره را معيار دقيقی برای ارزيابی توان علمی-پژوهشی اعضاء محترم هيات علمی دانست، ليکن باید به ارزش و ضرورت انتشارات، در سطح ملی و بين المللی اذعان نمود. بدون شک، حل معضلات علمی کشور در درجه اول بر عهده دانشگاه‌ها بوده و ارتقاء سطح علمی و بهره‌مندی کشور، از دستاوردهای پژوهشی اساتيد و دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلی، در گرو انتشار يافته‌های ايشان است. در این راستا انتشار کتب و مقالات به عنوان معياری در سطح ملی و بین المللی در ارزيابی توان علمی و پژوهشی بکار می‌رود.
معاونت پژوهشی دانشگاه ضمن تقدير از اساتيدی که با وجود همه مشکلات، در انجام اين امر مهم همت گماشته‌اند، مسئولين محترم دانشکده‌ها را توصيه به تدوين سياست‌ها و فراهم آوردن تسهيلات نموده، و خود بعنوان گامی هر چند کوچک در جهت کمک به اين امر، حق‌التاليف را با شرايط زير و به جهت تشويق به مولفين تقديم می‌دارد.

به منظور ارتقاء سطح کیفی پژوهش و آموزش و گسترش فعالیتهای علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دستیابی به آخرین یافته های علمی، این دانشجویان می توانند با شرایط و ضوابط مشخص شده در آئین نامه جهت ثبت نام در گردهمایی های معتبر علمی بین المللی خارج کشور و نیز شرکت در همایش های داخلی اقدام نمایند.

به منظور ارتقاء سطح کیفی پژو هش و آموزش و گسترش فعالیتهای علمی بین المللی با سایر کشورها و دستیابی به آخرین یافته های علمی، اعضاء هیأت عملی دانشگاه می توانند در گردهمایی های معتبر علمی بین المللی خارج از کشور شرکت نمایند.